ترجمه کتاب الکترونیک قدرت

ﮐﺘﺎﺏ اﻟﮑﺘﺮﻭﻧﯿﮏ ﻗﺪﺭﺕ
اﯾﻦ ﮐﺘﺎﺏ ﺑﻪ ﻋﻨﻮاﻥ ﻣﺮﺟﻊ درس الکترونیک قدرت در مقطع کارشناسی و درس منابع تغذیه سوئیچینگ در مقطع ارشد ﺩﺭ اﮐﺜﺮ ﺩاﻧﺸﮕﺎﻩ ﻫﺎ ﺩﺭ ﺭﺷﺘﻪ ﺑﺮﻕ ﮔﺮاﯾﺶ ﻫﺎﯼ اﻟﮑﺘﺮﻭﻧﯿﮏ ﻭ ﻗﺪﺭﺕ ﺗﻮﺳﻂ اﺳﺎﺗﯿﺪ ﮔﺮاﻣﯽ ﺗﺪﺭﯾﺲ ﻣﯽ ﮔﺮﺩﺩ.  توجه داشته باشید ارسال کتاب به تمام نقاط ایران بوسیله پست انجام می گردد همچنین هزینه پستی ارسال کتاب از طرف سایت پرداخت شده و به شکل رایگان برای شما ارسال انجام خواهد شد.

قوانین و شرایط ارسال پستی را می توانید در قوانین اداره پست مطالعه نمایید.

شرایط و قوانین سایت را نیز می توانید در قوانین و مقررات مطالعه نمایید.

 

295,000 ریال – خرید