معرفی کتاب

سفارش کتاب

Power Electronic Book کتاب الکترونیک قدرت
  • الکترونیک قدرتنام کتاب
  • Daniel W. Hartنویسنده
  • حسن مسعودیمترجم
  • 1394سال چاپ
  • رنگینوع چاپ
  • powerbooks2015@gmail.comایمیل
خرید کتاب

ترجمه کتاب الکترونیک قدرت

ﮐﺘﺎﺏ اﻟﮑﺘﺮﻭﻧﯿﮏ ﻗﺪﺭﺕ
اﯾﻦ ﮐﺘﺎﺏ ﺑﻪ ﻋﻨﻮاﻥ ﻣﺮﺟﻊ درس الکترونیک قدرت در مقطع کارشناسی و درس منابع تغذیه سوئیچینگ در مقطع ارشد ﺩﺭ اﮐﺜﺮ ﺩاﻧﺸﮕﺎﻩ ﻫﺎ ﺩﺭ ﺭﺷﺘﻪ ﺑﺮﻕ ﮔﺮاﯾﺶ ﻫﺎﯼ اﻟﮑﺘﺮﻭﻧﯿﮏ ﻭ ﻗﺪﺭﺕ ﺗﻮﺳﻂ اﺳﺎﺗﯿﺪ ﮔﺮاﻣﯽ ﺗﺪﺭﯾﺲ ﻣﯽ ﮔﺮﺩﺩ. ﺟﻬﺖ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﻓﺼﻞ ﻫﺎﯼ ﮐﺘﺎﺏ ﺑﺮ ﺭﻭﯼ ﻟﯿﻨﮏ ﺁﺑﯽ ﺭﻧﮓ ﮐﻠﯿﮏ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ. قیمت پشت جلد کتاب 28 هزار تومان می باشد که در سایت با تخفیف ویژه به قیمت ۲۱ هزار تومان و برای مدت محدود به فروش می رسد.

قوانین و شرایط ارسال پستی را می توانید در قوانین اداره پست مطالعه نمایید.

شرایط و قوانین سایت را نیز می توانید در قوانین و مقررات مطالعه نمایید.

جهت خرید کتاب می توانید یکی از روش های زیر را انتخاب نمایید:

خرید