فصل هفتم کتاب الکترونیک قدرت – منابع تغذیه DC

ترانس داراي دو وظيفه اصلي است: ايجاد ايزولاسيون الکتريکي و افزايش يا کاهش ولتاژ و جريان‌ها. علامت قراردادي نقطه براي نشان دادن پلاريته نسبي بين دو سيم پيچي استفاده مي‌شود. زماني که ولتاژ سر نقطه دار يک سيم پيچي مثبت باشد، ولتاژ سر نقطه دار سيم پيچ ديگر نيز مثبت است. زماني که جريان از سر نقطه دار يک سيم پيچ وارد شود، جريان از سر نقطه دار سيم پيچ ديگر خارج مي‌شود.

يک مدل کامل‌تر ترانس در شکل 7-1-پ نشان داده شده‌است. مقاومت‌هاي و نشان دهنده مقاومت سيم پيچي‌ها، و نشان دهنده سلف نشتي سيم پيچي‌ها، نشان دهنده اندوکتانس مغناطيس کننده و نشان دهنده تلفات هسته است. يک ترانس ايده‌آل در اين مدل وجود دارد تا تبديل ولتاژ و جريان بين اوليه و ثانويه را نشان دهد.

کتاب الکترونیک قدرت فصل هفتم

کتاب الکترونیک قدرت فصل هفتم

کتاب الکترونیک قدرت

يک عيب اساسي مبدل‌هاي DC-DC اين است که يک اتصال الکتريکي بين ورودي و خروجي وجود دارد و اگر منبع ورودي زمين شود، خروجي نيز زمين خواهد شد. يک راه براي ايزوله کردن خروجي از ورودي استفاده از ترانس است. اگر مبدل DC-DC داراي يک طبقه يکسوساز باشد، يک ترانس مي‌تواند در سمت AC استفاده شود. با اين حال، تمام کاربردها به تبديل AC به DC در طبقه اول نيازي ندارند. علاوه بر اين، يک ترانسي که در فرکانس پايين (50 يا 60 هرتز) کار مي‌کند به يک هسته بزرگ نيز نياز دارد و بنابراين اين ترانس نسبتاً بزرگ، سنگين و گران است. يک روش بهتر براي ايزولاسيون بين ورودي و خروجي يک مبدل DC-DC استفاده از ترانس در فرکانس بالا است. هرچقدر فرکانس سوئيچينگ بيشتر باشد ترانس کوچکتر خواهد بود. علاوه بر اين، نسبت دور ترانس باعث افزايش انعطاف پذيري طراحي در تمام روابط بين ورودي و خروجي مبدل مي‌شود. فصل هفتم کتاب الکترونیک قدرت عبارت اند از:

 • 1-7- مقدمه
 • 2-7- مدل‌هاي ترانس
 • 3-7-مبدل فلاي‌بک
 • 4-7- مبدل فوروارد
 • 5-7- مبدل فوروارد دو کليده
 • 6-7- مبدل پوش پول
 • 7-7- مبدل‌هاي DC-DC تمام پل و نيم پل
 • 8-7- مبدل‌هاي منبع جرياني
 • 9-7- مبدل چند خروجي
 • 10-7- انتخاب مبدل
 • 11-7- اصلاح ضريب توان
 • 12-7- شبيه‌سازي منابع تغذيه DC با PSpice
 • 13-7- کنترل منبع تغذيه
 • 14-7- مدارهای کنترل PWM
 • 15-7- فيلتر خط AC
 • 16-7- منبع تغذيه DC کامل
 • مسائل
0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

میخواهید به بحث بپیوندید؟
احساس رایگان برای کمک!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.