فصل نهم کتاب الکترونیک قدرت – مبدل های رزونانسی

در این فصل از کتاب الکترونیک قدرت دنیل هارت میخوانیم: ساختارهاي مختلفي از مبدل‌هاي رزونانسي براي کاهش تلفات سوئيچينگ استفاده مي‌شوند. مبدل‌هاي رزونانسي با استفاده از مزيت نوسانات ولتاژ و جريان، تلفات سوئيچينگ را کاهش مي‌دهد. کليدها در زماني که ولتاژ يا جريان صفر يا نزديک صفر هستند باز و بسته مي‌شوند. ساختارهاي بررسي شده در اين فصل عبارت بودند از اينورترهاي سوئيچ رزونانسي، اينورترهاي رزونانسي سري، مبدل‌هاي DC-DC سري، موازي و سري- موازي و مبدل لينک DC رزونانسي. امروزه مبدل‌هاي رزونانسي به دلیل راندمان زياد و امکان فرکانس سوئيچينگ بالاتر که باعث کوچک شدن فيلتر مي‌شود، يکي از موضوعات مورد توجه در الکترونيک قدرت هستند. همان‌طور که در مثال‌ها نشان داده شد، ممکن است در مبدل‌هاي رزونانسي، استرس ولتاژ روي اجزاي مدار واقعاً زياد باشد.

کتاب الکترونیک قدرت فصل نهم

کتاب الکترونیک قدرت فصل نهم

کتاب الکترونیک قدرت

سوئيچينگ ناقص يکي از دلايل اصلي تلفات توان در مبدل است. قطعات سوئيچينگ زماني که روشن يا خاموش مي‌شوند در بازه‌اي چون هم ولتاژ و هم جريان آنها غير صفر است توان دريافت مي‌کنند. با افزايش فرکانس سوئيچينگ، اين بازه‌ها بيشتر اتفاق مي‌افتد و متوسط تلفات توان در قطعات افزايش مي‌يابد. از طرف ديگر فرکانس سوئيچينگ بالا مطلوب است چرا که اندازه اجزاي فيلتر و ترانس کاهش مي‌يابد و در نتيجه اندازه و وزن مبدل کاهش پيدا مي‌کند. در مدارهای سوئيچينگ رزونانسي، زماني که ولتاژ و يا جريان صفر است سوئيچينگ انجام مي‌شود، بنابراين تلفات سوئيچينگ از بين مي‌رود. در مقابل سوئيچينگ سخت در مدارهایي مانند مبدل باک اين روش سوئيچينگ را سوئيچينگ نرم گويند. مبدل‌هاي رزونانسي شامل مبدل‌هاي سوئيچ رزونانس، مبدل‌هاي رزونانس بار و مبدل‌هاي رزونانس لينک DC مي‌شوند. در اين فصل ايده اصلي مبدل‌هاي رزونانسي با ذکر چند مثال معرفي مي‌شود. مطالب فصل نهم کتاب الکترونیک قدرت عبارت اند از:

 • 1-9- مقدمه
 • 2-9- يک مبدل سوئيچ رزونانسي: سوئيچينگ جريان صفر
 • 3-9- يک مبدل سوئيچ رزونانسي: سوئيچينگ ولتاژ صفر
 • 4-9- اينورتر رزونانسي سري
 • 5-9- مبدل DC-DC رزونانسي سري
 • 6-9- مبدل DC-DC رزونانسي موازي
 • 7-9- مبدل DC-DC سري- موازي
 • 8-9- مقايسه مبدل‌هاي رزونانسي
 • 9-9- مبدل لينک DC رزونانسي
 • 10-9- خلاصه
 • مسائل
0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

میخواهید به بحث بپیوندید؟
احساس رایگان برای کمک!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.