فصل هشتم کتاب الکترونیک قدرت – اینورتر

مبدل تمام پل شکل 8-1-الف، مدار اصلي استفاده شده براي تبديل سیگنال DC به AC است. در اين کاربرد، با باز و بسته شدن کليدها در يک توالي مناسب، يک خروجي AC از يک ورودي DC ايجاد مي‌شود. ولتاژ خروجي با توجه به اين که کدام کليدها بسته است مي‌تواند ، يا صفر باشد. شکل 8-1-ب تا ث مدار معادل هر حالت را نشان مي‌دهد.

توجه کنيد که و و همچنين و در يک لحظه نبايد بسته شوند که در غير اين صورت منبع DC اتصال کوتاه مي‌شود. کليدهاي واقعي همان‌طور که در فصل 6 بحث شد به طور لحظه‌اي باز يا بسته نمي‌شوند. بنابراين، بايد يک زمان انتقال سوئيچينگ در کنترل کليدها در نظر گرفته شود. روي هم افتادن زمان روشن بودن کليدها باعث ايجاد اتصال کوتاه دو سر منبع ولتاژ DC مي‌شود که گاهي به آن خطاي شليک[1] نيز مي‌گويند. همچنین زمان مجاز براي سوئيچينگ را زمان خالي[2] يا پوچ مي‌نامند.

[1] Shoot-through Fault

[2] Blanking Time

کتاب الکترونیک قدرت فصل هشتم

کتاب الکترونیک قدرت فصل هشتم

کتاب الکترونیک قدرت

اينورتر‌ها مدارهایي هستند که سيگنال‌هاي DC را به AC تبديل مي‌کنند.به‌طور دقيقتر، اينورترها توان را از يک منبع DC به يک بار AC منتقل مي‌کنند. مبدل‌هاي تمام موج پل کنترل شده مي‌توانند در برخي موارد به‌صورت يک اينورتر عمل کنند، اما يک منبع AC در اين موارد بايد وجود داشته باشد. در کاربردهاي ديگر، هدف ايجاد يک ولتاژ AC از يک منبع فقط DC است. تمرکز اين فصل بر روي اينورترهايي است که خروجي AC را از يک ورودي DC توليد مي‌کنند. اينورترها در کاربردهايي مانند کنترل سرعت موتورهاي AC، منابع تغذيه اضطراري (UPS) و لوازم AC تغذيه شده با باتري خودرو استفاده مي‌شوند. مطالب فصل هشتم کتاب الکترونیک قدرت عبارت اند از:

 • 1-8- مقدمه
 • 2-8- مبدل تمام پل
 • 3-8- اينورتر موج مربعي
 • 4-8- آناليز سري فوريه
 • 5-8- اعوجاج هارمونيکي کل
 • 6-8- شبيه‌سازي اينورتر موج مربعي با PSpice
 • 7-8- کنترل دامنه و هارمونيک
 • 8-8- اينورتر نيم پل
 • 9-8- اينورترهاي چند سطحي
 • 10-8- خروجي PWM
 • 11-8- تعاريف و ملاحظات PWM
 • 12-8-هارمونيک‌هاي PWM
 • 13-8- تقويت‌کننده‌هاي صوتي کلاس D
 • 14-8- شبيه‌سازي اينورترهاي PWM
 • 15-8- اينورترهاي سه فاز
 • 16-8- شبيه‌سازي اينورترهاي سه فاز با PSpice
 • 17-8- کنترل سرعت موتور القايي
 • 18-8- خلاصه
 • مسائل
0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

میخواهید به بحث بپیوندید؟
احساس رایگان برای کمک!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.