فصل پنجم کتاب الکترونیک قدرت – کنترل کننده های ولتاژ AC

يک کنترل‌کننده تک فاز پايه در شکل 5-1-الف نشان داده شده‌است. کليد‌هاي الکترونيکي به صورت تريستورهاي موازي نشان داده شده‌اند که اين آرايش SCR امکان جريان بار در هر دو جهت را فراهم مي‌کند. اين نوع اتصال SCR را موازي معکوس[1] مي‌گويند چرا که SCR‌ها مي‌توانند جريان را در دو جهت مخالف عبور دهند. ترياک، معادل SCR‌هاي موازي معکوس است. کليد‌هاي کنترل‌شده‌ي ديگري نيز مي‌توانند به جاي SCR‌ها استفاده شوند.

کتاب الکترونیک قدرت

اصول عملکرد يک کنترل‌کننده ولتاژ AC تک فاز که از روش کنترل فاز استفاده مي‌کند کاملاً شبيه يکسوساز نيم‌موج کنترل‌شده بخش 3-9 است. در اينجا، جريان بار شامل هر دو نيم سيکل مثبت و منفي است. مي‌توان براي يک نيم سيکل کنترل‌کننده ولتاژ از تحليلي که براي يکسوساز نيم‌موج کنترل‌شده انجام شد، استفاده نمود. بنابراين، با توجه به تقارن نيم سيکل‌ها مي‌توان نتايج را براي بيان عملکرد در کل دوره تناوب تعميم داد.

برخي نکات اصلي در مورد مدار شکل 5-1-الف عبارت‌اند از:

 1. SCR‌ها به طور همزمان نمي‌توانند هدايت کنند.
 2. زماني که هر يک از SCR‌ها روشن باشند ولتاژ بار برابر با ولتاژ منبع است و زماني که هر دو SCR خاموش باشند، ولتاژ بار برابر صفر خواهد بود.
 3. ولتاژ کليد زماني که هر يک از SCR روشن باشند برابر صفر بوده و زماني که هيچ‌ يک از آنها روشن نباشند برابر با ولتاژ منبع خواهد بود.
 4. اگر بازه زماني روشن بودن SCR‌ها برابر باشد، متوسط جريان منبع و بار صفر مي‌شود ولي به‌علت جريان تک جهته SCR ، متوسط جريان هر SCR صفر نخواهد بود.
 5. اگر بازه زماني روشن بودن SCR‌ها برابر باشد مقدار rms جريان هر SCR ، برابر مقدار rms جريان بار است.

[1] Antiparallel

فصل پنجم کتاب الکترونیک قدرت - کنترل کننده های ولتاژ AC

فصل پنجم کتاب الکترونیک قدرت – کنترل کننده های ولتاژ AC

کنترل‌کننده ولتاژ AC مبدلي است که ولتاژ، جريان و توان منتقل شده از سمت يک منبع AC به سمت يک بار AC را با قطع و وصل کردن کليد‌هاي الکترونيکي منبع و بار در بازه‌هاي زماني منظمي کنترل مي‌کند. در يک روش سوئيچينگ که کنترل فاز ناميده مي‌شود، سوئيچينگ در طول هر سيکل منبع طوري انجام مي‌شود که قسمتي از شکل موج‌هاي منبع قبل از اينکه به بار برسند حذف مي‌شوند. يک نوع ديگر کنترل، کنترل تمام سيکل است که در آن منبع براي چند سيکل متصل و براي چند سيکل قطع مي‌شود. کنترل‌کننده‌هاي ولتاژ AC روش کنترل فاز استفاده‌هاي عملي مختلفي مانند: مدارهای تنظيم نور و کنترل سرعت موتورهاي القايي دارند. منبع ولتاژ ورودي يک منبع AC است و خروجي نيز AC (اگر چه غيرسينوسي) است، بنابراين اين مدارها به عنوان مبدل‌هاي AC-AC طبقه‌بندي مي‌شوند. مطالب فصل پنجم کتاب الکترونیک قدرت – کنترل کننده های ولتاژ AC عبارت اند از:

 • 5-1- مقدمه
 • 5-2- کنترل‌کننده ولتاژ AC تک فاز
 • 5-3- کنترل‌کننده‌هاي ولتاژ سه فاز
 • 5-4- کنترل سرعت موتور القايي
 • 5-5- کنترل استاتيکي توان راکتيو
 • 5-6- خلاصه
 • مسائل
0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

میخواهید به بحث بپیوندید؟
احساس رایگان برای کمک!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.